پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چرایی جنگ استکبار جهانی با هویت ملی و مذهبی ایرانی‌ها

چرایی جنگ استکبارجهانی با هویت ملی و مذهبی ایرانی‌ها

از خودتان بپرسید، چرا صهیونیست‌ها فیلم «۳۰۰» را می‌سازند؟ چرا در این فیلم‌ هخامنشیان را به گند می‌کشند؟ به آن‌ها چه می‌رسد؟ به گزارش گروه فرهنگی پایگاه خبری رأس امور به قلم مهدی شاهمیرزایی،قبل‌از انقلاب زمانی که هخامنشیان را برجسته می‌کردند، به‌خاطر این بود که آن را مقابل اسلام قرار بدهند. اما متوجه شدند که […]

جستجو کردن