پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
آرشیو
اخبار دسته بندی: استان ها
با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم در استان اصفهان، منتخبان مجلس دوازدهم در این استان مشخص شدند. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، استان اصفهان ۱۹ کرسی در مجلس دارد که با توجه به اعلام رسمی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، از این تعداد ۱۷ منتخب با
با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم در استان یزد، منتخبان مجلس دوازدهم در این استان مشخص شدند. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، استان یزد ۴ کرسی در مجلس دارد که با توجه به اعلام رسمی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، منتخبان این استان با رای اکثریت
با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم در استان هرمزگان، منتخبان مجلس دوازدهم در این استان مشخص شدند. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، استان هرمزگان ۵ کرسی در مجلس دارد که با توجه به اعلام رسمی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، هر ۵ منتخب وارد مجلس شدند.
[post-views]
[post-views]
[post-views]
[post-views]
فیلم و صوت
جستجو کردن