پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شفافیت آراء نمایندگان اولین مطالبه مردم از مجلس دوازدهم

شفافیت آراء نمایندگان اولین مطالبه مردم از مجلس دوازدهم

به گزارش پایگاه خبری رأس امور به قلم مدیر مسئول امیر ابراهیمی،چهار سال پیش وقتی مجلس انقلابی رأس کار آمد تمامی بدنه اصلی جامعه و مطالبه گران شفافیت خوشحال و شاد از اینکه شفافیت آراء نمایندگان بالاخره به نتیجه میرسد بودند،اما متاسفانه آنطور که انتظار می رفت اتفاقی رخ نداد.هرچند برخی نمایندگان شاففیت آراء را خود […]

جستجو کردن