پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انفجار و آتش‌بازی در کهکشان همسایه

انفجار و آتش‌بازی در کهکشان همسایه

انفجار و آتش‌بازی در کهکشان همسایه به گزارش پایگاه خبری رأس امور به نقل ازاینترستینگ انجینرینگ، محققان مرکز بین المللی Radio Astronomy Research (ICRAR) در پژوهشی جدید یک نقشه با وضوح بالا از انفجارهای NGC۴۳۸۳ ارائه کردند. آنها معتقدند ستارگان در بخش مرکزی کهکشان در حال انفجار هستند که به تشکیل ابرهای عظیمی از گاز منجر […]

جستجو کردن