پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پورابراهیمی خبر داد توافق کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی

پورابراهیمی خبر داد توافق کمیسیون اقتصادی با معاون اول رئیس‌جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی

پورابراهیمی خبر داد:نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور با هدف بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف […]

جستجو کردن