پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت. به گزارش پایگاه خبری رأس امور،علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل […]

جستجو کردن