پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نانوذرات ابداعی محقق ایرانی بیماری روده را درمان می‌کند

نانوذرات ابداعی محقق ایرانی بیماری روده را درمان می‌کند

نانوذرات ابداعی محقق ایرانی بیماری روده را درمان می‌کند گروهی از پژوهشگران با همکاری یک محقق ایرانی قرصی حاوی نانو ذرات ابداع کرده اند که به طور هدفمند به موضع هدف می رود و پس از جراحی بیماران التهاب روده به بهبود آنان کمک می کند. به گزارش خبرنگارعلمی پزشکی پایگاه خبری رأس امور، اگرچه درمان […]

جستجو کردن