پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اخبار مجلس | شاوردیان: مردم پرشورتر از قبل در انتخابات شرکت می‌کنند

به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری رأس امور، آرا شاوردیان با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: هرکدام از نامزدها در حال ارائه برنامه‌های خود در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به مردم هستند. مردم انتظار دارند نامزدها برنامه‌های خود را مطابق با واقعیت‌ها و شرایط حال […]

جستجو کردن