پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

حسینی: تنها یک آزمون علمی برای داوطلبان آزمون سردفتری وجود دارد

حسینی: تنها یک آزمون علمی برای داوطلبان آزمون سردفتری وجود دارد

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار معیار قبولی در آزمون سردفتری پذیرفته شدن در آزمون علمی یعنی همان آزمون کتبی است که از طریق سازمان سنجش برگزار می‌شود؛ ما یک آزمون علمی بیشتر نداریم پس اگر قرار […]

جستجو کردن