پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مختارپور؛ محتوای خوب و دسترسی وسیع؛ اهداف اصلی رهبر انقلاب در حوزه کتاب

مختارپور؛ محتوای خوب و دسترسی وسیع؛ اهداف اصلی رهبر انقلاب در حوزه کتاب

مختارپور رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: محتوای خوب، شمارگان بالا و دسترسی وسیع، اهداف اصلی رهبر انقلاب در حوزه کتاب هستند. به گزارش خبرنگار فرهنگی پایگاه خبری رأس امور، توجه به مقوله کتاب و کتابخوانی یکی از موضوعاتی است که همواره به اشکال مختلف مورد تاکید و توجه رهبر انقلاب بوده است. این […]

جستجو کردن