پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لیست رائفی پور و ناکامان نامدار چهلمین انتخابات پس از انقلاب

لیست رائفی پور و ناکامان انتخابات

جمعه چهلمین انتخابات کشور (دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری) پس از انقلاب برگزار شد. در این گزارش نگاهی انداختیم به داستان رای نیاوردن و ناکامی چهره‌های شاخص. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، چهره‌های شاخصی که از رسیدن به بهارستان جا ماندند، مشخص شده‌ است.میزان مشارکت در این دوره […]

جستجو کردن