پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

معاون حقوقی رئیس جمهور:اخبار جدیدی از پرونده کرسنت در راه است

اخبار جدیدی از پرونده کرسنت در راه است

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: به زودی اخبار جدیدی از پرونده کرسنت ارائه می کنیم. به گزارش پایگاه خبری رأس امور،محمد دهقان درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت، اظهار کرد: اقداماتی در حال انجام داریم و به زودی اخبار جدیدی از این پرونده ارائه خواهیم کرد. شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت […]

جستجو کردن