پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زنگ عبرت/زخم های دولت روحانی هنوز ترمیم نشده+فیلم

به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری رأس امور،حال سوال این است که جناب پزشکیان شما میخواهید تجربه تلخ دولت روحانی را باز به مردم تحمیل کنید با حضور آقای ظریفی که دیپلماسی ذلت را جایگزین دیپلماسی عزت کرد به عنوان مشاور سیاست خارجه به میز گرد میایید. در ادامهه این گزارش مطالب مهمی از عملکرد […]

جستجو کردن