پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

واکنش ستاد قالیباف به سند منتشر شده درباره سفر خانواده اش

اکنش ستاد قالیباف به سند منتشر شده درباره سفر خانواده اش

به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری رأس امور،‌ محمد انور بجار زهی سخنگوی ستاد محمدباقر قالیباف درباره طرح ادعای دوباره مطرح شده توسط آقای وحید اشتری ماهینی گفت: موضوعات مطرح شده حقیقت ندارد و اضافه‌بار حمل شده اعضاء خانوادهٔ آقای قالیباف کذب محض است و سند مضحک این ادعا هم ساختگی و جعلی است. سخنگوی ستادهای مرکزی […]

جستجو کردن