پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

وزیر کشور: در طرح نور اساس کار، اصلاح با تذکر است

وزیر کشور: در طرح نور اساس کار، اصلاح با تذکر است

وزیر کشور گفت: فراجا نیروهای خود را توجیه کرده است که حتما با کسی که اهمال و غفلت دارد با کسی که برای ساختارشکنی اقدام می‌کند، تفاوت قائل شود و اساس این است که با تذکر اصلاح شود. غالب افراد با تذکر، رعایت می‌کنند. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، احمد وحیدی در حاشیه جلسه […]

جستجو کردن