پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

فناوری کوانتومی؛ شمشیری دو لبه در عصر مخاطرات سایبری

فناوری کوانتومی؛ شمشیری دو لبه در عصر مخاطرات سایبری

فناوری کوانتومی؛ شمشیری دو لبه در عصر مخاطرات سایبری،توسعه فناوری کوانتومی یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در حوزه علم و فناوری سال‌های اخیر محسوب می‌شود و «امنیت سایبری» یکی از حوزه هایی است که از این فناوری تاثیر می گیرد. به گزارش خبرنگار علمی پایگاه خبری رأس امور، توسعه فناوری کوانتومی یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در […]

در دولت سیزدهم چند ماهواره پرتاب شد؟

در دولت سیزدهم چند ماهواره پرتاب شد؟

بعد از ماهواره خیام، پارس-۱ دومین ماهواره ایرانی خواهد بود که از پایگاه روسیه به مدار زمین آهنگ پرتاب می‌شود و به این ترتیب، پرتاب امروز دوازدهمین پرتاب ماهواره در دولت سیزدهم به شمار می رود. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، سند ۱۰ ساله فضایی (۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰) در آخرین جلسه شورای عالی فضایی، مصوب شد […]

جستجو کردن