پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قصیده بهاریه سعدی، جمال‌ستایی شیخ اجل

قصیده بهاریه سعدی، جمال‌ستایی شیخ اجل

قصیده بهاریه سعدی، جمال‌ستایی شیخ اجل،شُعرا سعدی را به خاطر غزلیاتش می‌ستایند، اما قصاید سعدی میدانی است که سعدی با دستی گشاده می‌تواند مضامین بسیاری را در آن بگنجاند و مهارتش در سخنوری را به رخ بکشد. ‌پایگاه خبری رأس امور گروه فرهنگ و ادب: سعدی شاعر زیبایی‌هاست، به جمال و زیبایی در هر ساحتی واکنش نشان […]

جستجو کردن