پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اعضای لیست «صدای ملت» معرفی شدند | سرلیستی علی مطهری و حضور وزیر سابق در فهرست

سرلیستی علی مطهری و حضور وزیر سابق در فهرست

به گزارش پایگاه خبری راس امور اعضای لیست صدای ملت به سرلیستی علی مطهری معرفی شدند. اعضای این لیست عبارت اند از : ۱. علی مطهری (استاد دانشگاه تهران و نایب رئیس مجلس دهم) ۲. علی عباسپور تهرانی (استاد دانشگاه صنعتی شریف و نماینده مجلس هفتم و هشتم) ۳. محمد بطحایی (وزیر اسبق آموزش و پرورش) […]

جستجو کردن