پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آماده سازی مسیرهای برگزاری مراسم ارتحال امام راحل

مرقد امام

سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ تهران از آماده سازی مسیرهای منتهی به برگزاری مراسم ارتحال امام راحل با اجرای اقدامات خدمات شهری، ترافیکی و فنی و عمرانی خبر داد. به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری رأس امور، حسین اخگر پور اظهار کرد: به منظور آماده سازی محل پارک خودروها و تسهیل تردد شهروندان به درخواست پلیس […]

جستجو کردن