پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

توضیحات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پرونده کرسنت

توضیحات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پرونده کرسنت

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حقوقی پرونده کرسنت توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، محمد دهقان با بیان این‌که «متاسفانه شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد» گفت: دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد […]

جستجو کردن