پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

شیوه‌نامه تعیین ابتدای ماه رمضان ۱۴۴۵

شیوه‌نامه تعیین ابتدای ماه رمضان ۱۴۴۵

بر اساس آخرین فتاوای مقام معظم رهبری ( شرط هم افق بودن، کافی بودن رؤیت به وسیله ابزارهای رصدی و اعتبار رؤیت هلال در روز برای اثبات اول ماه بودنِ فردای آن روز ) شیوه تعیین اول ماه رمضان ۱۴۴۵ اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، بر اساس آخرین فتاوای مقام معظم رهبری […]

جستجو کردن