پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دومین گزارش هیات بررسی ابعاد وعلل سانحه بالگرد رئیس جمهور منتشرشد

مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح دومین گزارش هیات عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه را منتشر کرد.   به گزارش خبرنگار امنیت دفاعی پایگاه خبری رأس امور، مرکز ارتباطات ستادکل نیروهای مسلح دومین گزارش هیأت عالی بررسی ابعاد و علل سانحه بالگرد رئیس جمهور و هیأت همراه را منتشر […]

جستجو کردن