پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خبر فوری/به خدای «وعده صادق» اعتماد کنیم/ چند کلام با جوانان انقلابی

خبر فوری/مقصودی در ادامه افزود: با همانها که این روزها، شب و روز در تبلیغ و جهاد تبیین بودند و شاید برخی شان امروز احساس سرخوردگی و یا شکست کنند. این چند خط را در حالی می‌نویسم که در بیمارستان و در نوبت عمل هستم و البته سرشار از امید به آینده ایرانجریان انقلاب اسلامی […]

جستجو کردن