پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

یونان فلک زده مادر خرج شد

بررسی چالش‌ها و پیامدهای ورود اتحادیه اروپا به تنش دریای سرخ توسط اندیشکده واشنگتن به گزارش پایگاه خبری راس امور “اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک” آمریکا در گزارشی به ارزیابی مأموریت دریایی برخی کشورهای اروپایی به رهبری فرانسه برای مهار انصارالله در دریای سرخ پرداخته است. این مأموریت که تحت عنوان آسپپدز(Aspides)؛ در یونانی به […]

جستجو کردن