پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازماندگان مجلس یازدهم در استان هرمزگان

بازماندگان مجلس یازدهم در استان هرمزگان

با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم در استان هرمزگان، منتخبان مجلس دوازدهم در این استان مشخص شدند. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، استان هرمزگان ۵ کرسی در مجلس دارد که با توجه به اعلام رسمی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، هر ۵ منتخب وارد مجلس شدند. جدول زیر نمایندگان فعلی مجلس و […]

جستجو کردن