پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مقاله/ورود کشور به مرحله جنگ ادراکی یا شناختی

مقاله/ورود کشور به مرحله جنگ ادراکی یا شناختی

به گزارش پایگاه خبری رأس امور به قلم مدیر مسئول امیر ابراهیمی،پس از چهار مرحله جنگ، کشور وارد پنجمین مرحله جنگ با نظام سلطه شده است. جنگ سرد، سخت، نیمه سخت و جنگ نرم مراحلی بود که کشور به انحاء مختلف با آن مواجه شده* و حال ایران اسلامی وارد پنجمین مرحله جنگ ‌ یعنی […]

جستجو کردن