پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اجرای سیاست دو سر برد سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی در دولت شهید رئیسی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با اشاره به راهکار شهید رئیسی و دولت سیزدهم در صادرات خدمات فنی و مهندسی برای خنثی سازی اثر تحریم، گفت: از آنجائیکه در شرایط تحریم به لحاظ منابع مالی در مضیقه هستیم و نمی‌توانیم به تأسیس پالایشگاه در کشور بپردازیم، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی راهکار بسیار […]

جستجو کردن