پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

لاف نمایندگی اکثریت خاموش با کمتر از 39 هزار رای!!

لاف نمایندگی اکثریت خاموش با کمتر از 39 هزار رای!!

به گزارش پایگاه خبری رأس امور، در حالی که افراطیون مدعی اصلاحات در وضعیت بحرانی خودساخته به سر می‌برند، رئیس جبهه اصلاحات مدعی اکثریت خاموش شد! بازی با تعبیر «اکثریت خاموش» بازی آشنایی است که ورشکستگان سیاسی داخلی و اپوزیسیون فشل خارجی برای لاپوشانی بی‌پایگاهی خود مرتکب می‌شوند. آذر منصوری در جلسه جبهه اصلاحات گفته […]

جستجو کردن