پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ عدم‌ انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ عدم‌ انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛ عدم‌ انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید اقدامی جهت انجام تکالیف در جهت فروش سهام واگذار شده انجام نداده‌اند. به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری رأس امور، بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید و […]

جستجو کردن