پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

توهین به بسیج توهین به همه شهدا و دلسوزان نظام است

توهین به بسیج توهین به همه شهدا و دلسوزان نظام است

آقای پزشکیان در مناظره دوره دوم نامزد های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در بخش پایانی سخنان خود در توهینی بی سابقه به کارشکنی بسیجیان و عدم حضور در دوره ریاست دانشگاه ایشان در نحوی مدیریتی خود گفتند.

جستجو کردن