پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

اصلاح قانون مهریه در مجلس به کجا رسید؟

اصلاح قانون مهریه در مجلس به کجا رسید؟

اصلاح قانون مهریه با آنکه یکی از اولین طرح‌های مجلس یازدهم بوده، اما هنوز در صحن مجلس رسیدگی نشده است. به گزارش خبرنگار مجلس پایگاه خبری رأس امور: اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از […]

جستجو کردن