پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

استاندار تهران: پای صندوق رای آمدن به مثابه ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است

استاندار تهران: پای صندوق رای آمدن به مثابه ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است

استاندار تهران با بیان اینکه پای صندوق رای آمدن به مثابه ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است، گفت :همه ما یکدست و در کنار هم برای ادای یک تکلیف ملی، ارزشی، دینی و اعتقادی پای صندوق‌های رای حضور پیدا خواهیم کرد. به گزارش پایگاه خبری رأس امور و بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، علیرضا فخاری […]

جستجو کردن