پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خبر فوری/مکان آرامستان جدید تهران مشخص شد

خبر فوری/به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری رأس امور، اسفند سال گذشته مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرد :سه سال تا پایان ظرفیت دفن در بهشت زهرا زمان باقی است. بهار امسال نیز حسین نظری معاون خدمات شهری شهردار تهران درباره نقطه‌یابی آرامستان‌های جدید شهر تهران به رسانه ها گفته بود: نقطه‌یابی‌ها انجام شده اما […]

جستجو کردن