پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
آرشیو
اخبار دسته بندی: اصفهان
با اعلام رسمی نتایج آرای انتخابات مجلس دوازدهم در استان اصفهان، منتخبان مجلس دوازدهم در این استان مشخص شدند. به گزارش پایگاه خبری رأس امور، استان اصفهان ۱۹ کرسی در مجلس دارد که با توجه به اعلام رسمی نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، از این تعداد ۱۷ منتخب با
جستجو کردن