پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
آرشیو
اخبار دسته بندی: سایر حوزه ها
محمد امین طباطبایی ضمن ثبت بهترین پیروزی تاریخ شطرنج ایران، به مرحله دوم رقابت‌های جایزه بزرگ فیده صعود کرد.
جستجو کردن