پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
آرشیو
اخبار دسته بندی: راه و شهرسازی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: تمامی تاخیرات بیش از نیم ساعت در پروازهای نوروزی به مسافران اطلاع رسانی شده بود.
جستجو کردن